Pomáháme srdcem a láskou

Odborné psychosociální, terapeutické i zdravotní  poradenství pro oblast péče o nemocné, pečující a pozůstalé. 

O našem spolku

Náruč laskavosti se věnuje terapeutické pomoci lidem s vážným onemocněním, poskytováním psychosociální podpory pečujícím a napomáhání pozůstalým.

Společnost vznikla z hlubokého porozumění a soucitu k těm, kdo se potýkají s nejistotou, bolestí a ztrátou.  

Její kořeny tkví v lidskosti a snaze podpořit ty, kteří čelí životním výzvám, jež mohou být nejen fyzicky, ale i emocionálně vyčerpávající. 

Příběh zrodu Náruče laskavosti je spojen s osobními zkušenostmi zakladatelky, která se vrámci své psychologické a zdravotní praxe setkává s nedostatkem dostupné podpory pro ty, kdo čelí těžkým životním situacím spojeným s vážným onemocněním či ztrátou blízkého. 

V této chvíli vznikla touha vytvořit prostor, kde by lidé mohli nalézt pochopení, útěchu a odbornou pomoc ve svém boji s nemocí nebo smutkem.

Naše pomoc

Odborné psychosociální, terapeutické i zdravotní poradenství pro oblast péče o nemocné, pečující a pozůstalé. Poskytujeme poradenskou pomoc a podporu těm, kteří čelí nepříznivým životním situacím způsobené nemocí, stárnutím nebo ztrátou blízké osoby. 

Provázíme přímo ve vlastním prostředí klienta a rodiny nebo za námi můžete přijet ke konzultaci.

Pacientům

Poskytujeme poradenství a informace pacientům, kteří čelí vážnému onemocnění a hledají orientaci v této obtížné situaci. S naším odborným vedením Vám pomůžeme najít další možnosti řešení a poskytneme nezbytnou podporu při zvládání nemoci.

Pečujícím

Nabízíme poradenství a informace pečujícím, kteří se starají o vážně nemocného nebo umírajícího blízkého. Poskytneme terapeutickou a psychosociální podporu. S naším odborným vedením Vám pomůžeme naplánovat jednotlivé kroky péče a předáme Vám potřebné kontakty k péči o Vašeho blízkého.

Pozůstalým

Napomáháme při adaptaci na novou realitu a provázání procesu adaptace na nový život plný vzpomínek. Poskytneme čas pro sdílení zármutku a starostí. Jestliže potřebujete si o svém smutku popovídat, přijďte sdělit svoje pocity, které prožíváte k nám do poradny.

 

Podpora a poradenství při ztrátě miminka

Poskytujeme odbornou péči maminkám/ rodičům, kteří prožili perinatální ztrátu dítěte, bez ohledu na to, zda se stala v průběhu těhotenství, při porodu nebo po něm. Současně aktivně šíříme povědomí o potřebách těchto rodin a snažíme se o zlepšení podpory, kterou jim poskytujeme.

Euroklíč

Euroklíč je speciální klíč, kterým se otvírá speciální zámek - Eurozámek. Eurozámky jsou osazovaná veřejná sociální a technická kompenzační zařízení, která mohou pomoci osobám se zdravotním postižením cítit se i na veřejnosti lépe.

Jsme distribuční místo výdeje Euroklíče (zdarma) 

Kurzy

Věnujeme se rozvoji a vzdělávání odborných pracovníků i široké laické veřejnosti prostřednictvím široké škály kurzů a workshopů. 

Naše kurzy jsou navrženy s ohledem na potřeby a zájmy veřejnosti i odborných pracovníků. 
Věříme, že si z nabídky vyberete a 
připojíte se k nám.

Odborní poradci

Ing. Tomáš Goláň

Český politik, daňový poradce a od roku 2018 senátor za Zlín - Senát Parlamentu České republiky 

Ambasador projektu v legislativní oblasti, fundraisingu, prezentaci a v osvětě tématu nemoci, péče o pečující a opory pro pozůstalé 

Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA

Zakladatelka spolku.
Terapeutka, všeobecná sestra s praxí v interních a gynekologicko- porodnických oborech.

Pracuje v roli terapeuta, zdravotníka, supervizora i lektora. Ve své práci provází pacienty, pečující i pozůstalé a po vymezenou dobu je součástí Vašich příběhu.

Ing. Lubomír Gabriel Waldštejn

Auditor a daňový poradce s bohatými zkušenostmi v oblasti ekonomiky a financí. 

Poradenství ve finanční a daňové oblasti Spolku umožňující komplexnost a transparentnost celého ekonomického vedení.

Kateřina Koch

Poradkyně, průvodkyně a odborník v paliativní a hospicové péči ve Warwickshire, Velká Británie

Ing. Veronika Večeřová

Soukromý hygienik zaměřující se na poradenskou a konzultační činnost v oblasti hygieny 

Jiřina Nutzová Fiedlerová

Registrovaná všeobecná sestra se specializací v chirurgických oborech a praxí v Úrazové nemocnici v Brně.

Dále ve společnosti NADĚJE v Otrokovicích, kde poskytuje odbornou péči a podporu klientům s mentálním a kombinovaným postižením.

Mgr. Lenka Řezníčková

Registrovaná všeobecná sestra, sociální pedagog a sociální pracovnice s bohatou praxí v péči o klienty. Praxe zahrnuje práci s pacienty v ambulanci obvodního lékaře a práci v sociální oblasti v péči o rodiny a děti.

Odborník v poskytování komplexní podpory a péče u pacientů a jejich blízkých.

Spolupracujeme

Helping Home, s.r.o.

DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE
Poskytujeme komplexní péči o pacienta ve vlastním domácím prostředí, působíme ve Zlíně a blízkém okolí.

Více informací

Blízko nás, z.ú.

Šest rodin se sedmi dětmi s těžkou formou autismu

Více informací

Skládanka, z.s.

Skládanka spojuje zdravé občany s občany postiženými a pomáhá lidem sociálně slabším

Více informací

Terapeut v psychologii dospělých, práce s Emočními rovnicemi

Více informací

Marie Bezděkovská

Poradna pro pečující a pozůstalé v Liberci

Více informací

Přispějte nám

S velkou vděčností a pokorou přijímáme jakoukoliv finanční podporu, kterou je možné poskytnout jednorázovým nebo pravidelně se opakujícím finančním příspěvkem.

Všechny finance používáme na provoz a zabezpečení naši služby k jednotlivým pacientům a jejich rodinám.

Číslo účtu na provoz našeho spolku: 2602805710/2010

Za každou podporu moc děkujeme.

Kontakt

Zakladatelka spolku: Mgr. Stanislava Gabriel Waldštejn, MBA

Jetelová 598, Zlín 76314

606 580 688

stana.gabrielova@seznam.cz